25 Haziran 2009 Perşembe

KIRMIZI İPLİK - ULUSLARARASI İSTANBUL BİENALI İÇİN BİR PROLOG


Komünist beylik sözlerin en basmakalıp olanı bile, çağdaş burjuvanın hiç savunma sanatı içermeyen derin fikirlerinden daha fazla önem hiyerarşisi içerir.

Walter Benjamin, Mektup, 7 Mart 1931; Briefe’de yayınlandı (Frankfurt, 1966). One-Way Street and Other Writings adlı kitapta yer aldı.


'Kırmızı İplik' sergisi 12 Eylül - 8 Kasım 2009 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 11. İstanbul Bienali’nin proloğu olarak tasarlandı. Bienal başlığını Bertolt Brecht’in 1928’de Elisabeth Hauptmann ve Kurt Weill ile birlikte yazdığı Üç Kuruşluk Opera’daki ‘Denn wovon lebt der Mensch?’ adlı protest şarkıdan alıyor; Türkçesi 'İnsan Neyle Yaşar?' 'Üç Kuruşluk Opera' burjuva toplumunda mülkiyet dağılımı sürecini konu edinir ve kapitalist ideolojinin çeşitli öğelerine amansız biçimde ışık tutar. Brecht'in bu oyundaki ‘her suçlu bir burjuva, her burjuva bir suçludur’ savı günümüzde de her zaman olduğu kadar doğru ve bu zamana dek var olan sosyal konsensüsün dağılması ardından liberal ekonomide yaşanan hızlı gelişmeler 1928’de yaşananlarla çarpıcı benzerlikler gösteriyor.

Bienal konseptinin önerdiği şey, Brecht’e yeniden keşfedilmesi ve genç kuşaklara gösterilmesi gereken bir klasik olarak geri dönmek değil; bunun yerine geçmişin gizli değerlerine şimdiki zamanda kafa yormak ve sanatın eskiyi yeniden inceleme ve sosyal katılım ile estetik hareket arasında yeni ilişkiler kurma olasılıklarını araştırmak.

‘Kırmızı İplik’ sergisi Bienal temalarıyla bağlantılı olarak sanatçıların konumlarını ve Bienal’in başlangıcını temsil ediyor; kişisel tarih, kendi kendini konumlandırma, sömürge sonrası bağlam, veri estetiği, bedensellik, dinsel ikiyüzlülük, sanat tarihinin yeniden yorumu ve Batılı modernizm projesinin merkez dışı bölgelerinde eleştirel sanatsal katılımlar; bütün bunlara ilişkin sorgulamalarla ilgili anlatım fragmanları yaratıyor. 'Kırmızı İplik' başlığı gerçeklik içinde olayların mevcut durumu tarafından baskılanmış yeni bir olasılığın sonuçlarını hayal etmek için gerekli arzu sürekliliğine gönderme yapıyor; bu süreklilik zamanı ve mekanı aşarak ilerleyen ve dolaşan yönlendirici ilkeyi oluşturuyor. İplik gerilebilir, kıvrıla kıvrıla akıp gidebilir, çatallanabilir, ancak asla kopmaz. 'Kırmızı İplik’ farklı çaba ve araştırmaları kendi zaman ve mekan sınırlarından bağımsız olarak sürekli birbirine bağlayan görünmez, ancak yaşamsal ilişkileri temsil eden bir metafor.

Küratörler
Küratör kolektifi What, How & for Whom/(WHW) Hırvatistan’ın Zagreb kentinde görsel kültür alanında hizmet veren kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur. 1999 yılında kurulmuştur.
WHW küratörleri Ivet Ćurlin, Ana Deviç, Nataša Iliç ve Sabina Saboloviç 2003 yılı Haziran ayından bu yana Zagreb’in merkezinde Galeria Nova’yı işletmektedirler.
Grup Collective Creativity (Fridericianum, Kassel, 2005) gibi projelerle uluslararası ün kazanmıştır.

Kırmızı İplik
16 Haziran – 8 Ağustos 2009
TANAS – Space for Contemporary Turkish Art, Berlin.

Sergi Tarihleri:
16 Haziran – 8 Ağustos 2009

Daha ayrıntılı bilgi için:
Özlem Çengel Götzelt
ogoetzelt@tanasberlin.de
+49 (0)1632186549
TANAS, Space for Contemporary Turkish Art
Heidestr. 50
10557 Berlin
www.tansberlin.de

Hiç yorum yok: